آموزش تجربه های مبتنی بر يادگيری است كه به منظور ايجاد تغييرات نسبتاً ماندگار در انسان صورت ميپذيرد. آموزش ميتواند موجب تغيير مهارتها، دانش، بينش و رفتار اجتماعی میگردد.

آموزش الکترونیکی یک شیوه نوین آموزشی می باشد که به منظور دسترسی آسان و ارزان همه به منابع و خدمات آموزشی در هر زمان و در هر مکان با استفاده از فناوری و ارتباطات (از قبیل ابزارهای الکترونیکی) انجام می پذیرد.

در عصر حاضر نیز گسترش سریع شبکه های محلی در سازمان ها و همچنین افزایش روز افزون کاربران اینترنت موجب پدیدار شدن چشم‌اندازهای نو در آموزش اثربخش و خلاقانه و تحقق آرمان «فرصت های برابر آموزشی» با بهره‌‍‎‏‌گیری از سامانه مبتنی بر آموزش الکترونیکی گردیده است.

هر چند آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی بهره می گیرد، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود. در عرصه آموزش الکترونیکی٬ علاوه بر آموزش بر مبنای وب، آموزش غیرحضوری، آموزش از راه دور٬ خودآموزی و آموزش بر مبنای رایانه نیز می توانند مطرح شوند.

در واقع آموزش الکترونیکی، آموزش و یادگیری توسط ابزارهای الکترونیکی می‌باشد. به طور معمول محتوای دوره آموزشی با استفاده از انتقال صدا، تصویر و متن ارائه می شود که می‌تواند با بهره گیری از ارتباطات دوسویه بین فراگیران و استاد، کیفیت ارائه دوره آموزشی به بالاترین سطح خود برسد.

آموزش الکترونیک به چهار دسته تقسیم می شود:

آموزش مبتنی بر وب یا WBT: Web Based Training

سیستم های الکترونیکی پشتیبانی از عملکرد یا EPSS: Electronic Performance Support Systems

کلاس مجازی همزمان یا SVS: Synchronous Virtual Classroom

کلاس مجازی ناهمزمان یا AVS: Asynchronous Virtual Classroom

مهمترین ویژگی های آموزش الکترونیک عبارتند از: انعطاف در مکان و زمان یادگیری، انعطاف در آهنگ یادگیری و انعطاف در برنامه ی آموزشی.

 

برای مطالعه ی بیشتر: مزیت های آموزش الکترونیک به همراه اینفوگرافیک