در مقاله قبل به صورت مختصر با آموزش الکترونیک آشنا شدیم، این مقاله مهم ترین مزیت های آموزش الکترونیک را معرفی می کند:

یادگیری انتخابی دوره ی آموزشی

کاهش هزینه های تحصیل و تدریس

گزارش های راهبردی از مسیر یادگیری

ارتباط آسانتر با فراگیران

حذف محدودیت مکان و زمان

امکان یادگیری مشارکتی بدون هیچ حد و مرز جغرافیایی

تحقق عدالت در نظام آموزشی

دسترسی ساده به منابع آموزشی جدید

 

مزیت های آموزش الکترونیک

 

اینفوگرافیک با کیفیت مزیت های آموزش الکترونیک را می توانید از طریق کلیک بر روی دکمه ی سمت چپ  و یا کلیک بر روی عکس بالا دانلود نمایید.

 

آشنایی با آموزش الکترونیک