محمد امین اسدی رحمانی

محمد امین اسدی رحمانی

دانشجوی فناوری اطلاعات،۲۱ ساله و علاقه مند به حوزه ی آموزش الکترونیک. امیدوارم با تیم راهی روشن حوزه ی خلاقانه تری برای ایران بسازیم.

نوشته های من