سویل بهنام

سویل بهنام

سویل بهنام ماکویی هستم، ارشد مهندسی برق الکترونیک دارم، مدرس دانشگاه هستم. تدریس رو خیلی دوست دارم. از دیگر علایقم تحقیق و مطالعه علمی، کتاب، ترجمه، گوش دادن موسیقی و عکاسی هست.

نوشته های من